Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 13 din  Regulamentul UE 2016/679.

Titlul proiectului: Digi4SME

Site-urile noastre web: https://digi4sme.eu și https://training.digi4sme.eu/login

OPERATORUL DE DATE
Operatorul de date este Diciannove s. c. a r. l. (https://19.coop)

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR
Responsabilul cu protecția datelor (RPD) poate fi contactat la: privacy@19.coop

BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRARE
Datele cu caracter personal indicate pe această pagină sunt prelucrate de către Operatorul de date, în desfășurarea activităților solicitate de utilizator, iar temeiul juridic pentru prelucrare este consimțământul expres și/sau interesul legitim al Operatorului de date.

Aceste informații nu se referă la alte site-uri, pagini sau servicii online la care se poate ajunge prin linkuri hipertext care pot fi publicate pe site, ci se referă la resurse din afara domeniului Digi4SME.

TIPURI DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

Date de navigare

Nu se utilizează sisteme de analiză și nu se înregistrează nicio navigare a utilizatorilor cu servicii terțe.

La fiecare acces, serverul de rețea descarcă automat informații despre vizită. Acestea sunt date necesare pentru utilizarea serviciilor web care includ: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor și terminalelor utilizate de utilizatori, adresele din URU/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), notarea resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată în transmiterea solicitării către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns,  codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului. Aceste date, pot fi prelucrate în scopul asigurării bunei funcționări a site-ului http://digi4sme.eu și a platformei de e-learning din cadrul acestuia (https://training.digi4sme.eu/login ). Acestea sunt păstrate timp de 5 ani, deoarece sunt utilizate în scopuri statistice și de raportare și puse la dispoziția promotorului de proiect (UE).

Date divulgate de utilizator
Pentru a accesa un anumit conținut de pe site-ul web https://training.digi4sme.eu/login , este necesar să vă autentificați cu acreditările utilizatorului pentru a crea un profil (nume, prenume, adresă de e-mail, adăugarea unei fotografii este opțională). Profilul permite accesul și activitatea legată de site și de conținutul acestuia (platforma de e-learning, parcurs educațional în cadrul site-ului). Datele pot fi utilizate în formă anonimizată în scopuri statistice și de raportare și, ca atare, puse la dispoziția organismului de promovare a proiectului. În plus, acestea vor fi păstrate pe durata proiectului (2+3 ani).

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a mesajelor la adresele de contact, a mesajelor private trimise de utilizatori către profilurile/paginile instituționale de pe rețelele de socializare (în cazul în care această posibilitate este furnizată), precum și completarea și transmiterea formularelor pe site-urile web, implică achiziționarea datelor de contact ale expeditorului, necesare pentru a răspunde, precum și a tuturor datelor cu caracter personal incluse în comunicări. Politicile specifice de confidențialitate vor fi publicate pe paginile site-ului web, pregătite pentru furnizarea oricăror servicii suplimentare sau participarea la inițiative și / sau activități specifice.

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată prin intermediul platformelor de socializare utilizate
Despre prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de operatorii platformelor de social media utilizate de Digi4SME, vă rugăm să consultați informațiile furnizate de aceștia prin politicile lor de confidențialitate respective. Digi4SME prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatori prin intermediul paginilor platformelor sale de Social Media, în cadrul scopurilor sale, exclusiv pentru informarea și gestionarea interacțiunilor cu utilizatorii (comentarii, postări publice etc.) și în conformitate cu reglementările în vigoare.

Cookie-uri și alte sisteme de urmărire
Se utilizează numai cookie-uri tehnice non-persistente și se limitează strict la ceea ce este necesar pentru navigarea sigură și eficientă a site-ului web. Nu se utilizează cookie-uri terțe și niciun cookie pentru profilarea utilizatorilor.

DESTINATARII DATELOR
Destinatarul datelor colectate, în calitate de furnizor de servicii și parte responsabilă în temeiul articolului 28 din RGPD: www.gandi.net Datele colectate sunt, de asemenea, prelucrate de partenerii proiectului Digi4SME, procesatorii de date, care acționează pe baza instrucțiunilor specifice date, cu privire la scopurile și metodele unei astfel de prelucrări. Aceste date pot fi utilizate în scopuri statistice și de raportare și pot fi puse la dispoziția promotorului proiectului pentru perioada de timp a proiectului (2+3 ani).

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Părțile interesate au dreptul de a obține de la Diciannove s.c.a r.l., în cazurile prevăzute, accesul la datele lor cu caracter personal și rectificarea sau anularea acestora sau restricționarea prelucrării datelor care le privesc sau de a se opune prelucrării (articolele 15 și următoarele din regulamente). Cererile pot fi adresate: privacy@19.coop

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE
Persoanele vizate care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc, efectuată prin intermediul acestui site web, încalcă prevederile Regulamentului, au dreptul de a depune o plângere la autoritatea pentru protecția datelor, în conformitate cu dispozițiile art. 77 din regulament în sine, sau de a lua măsurile legale corespunzătoare (art. 79 din regulament).