Digital Competences of VET Trainers for SME

“Digi4SME – Competențe Digitale ale formatorilor EFP pentru IMM-uri” este un proiect de 24 de luni finanțat prin programul Erasmus+ ce își propune să extindă competențele digitale ale formatorilor EFP care oferă instruire IMM-urilor, prin aplicarea și promovarea cadrului DigCompEdu (CE, 2017). Mulți formatori EFP nu sunt pregătiți să ofere educație online, deoarece nu au abilități digitale sau le au doar la un nivel elementar, iar proiectul își propune să schimbe această situație, perfecționându-i, astfel încât să poată oferi educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și inovatoare, în beneficiul IMM-urilor.

Coordonatorul proiectului este Diciannove Società Cooperativa (Genova, Italia) iar organizațiile partenere sunt Centrul pentru Sprijinirea Educației și Antreprenoriatului (CWEP) (Polonia), LABC (Italia), KAINOTOMIA & SIA EE (Grecia), Ludor Engineering (Romania), Instalofi Levante S.L. (Spania) și Camera de Comerț Poloneză (Polonia).

Ce este DigCompEdu

DigCompEdu este un cadru de referință creat pe baze științifice, care ajută la definirea politicilor și care poate fi adaptat direct în vederea utilizării instrumentelor și programelor de formare regionale și naționale.

Proiectul

Parteneriatul Digi4SME a selectat, pe baza competențelor fiecărui partener, șase abilități elementare în patru din cele șase domenii ale DigCompEdu pe baza cărora să dezvolte Produsele Intelectuale ale proiectul.

Competențele Digi4SME

Colaborare profesională:

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru angajarea în colaborări cu alţi profesori, pentru împărtășirea și schimbarea de cunoștinţe și experienţă și inovarea, prin colaborare, a practicilor pedagogice.

Domeniul 1

Crearea și modificarea resurselor digitale:

Modificarea și utilizarea resurselor existente cu licenţă deschisă și a altor resurse atunci când acest lucru este permis. Crearea sau crearea în colaborare a unor noi resurse educaţionale digitale. Luarea în considerare, la conceperea resurselor digitale și la planificarea utilizării acestora, a obiectivului particular al învăţării, a contextului, a abordării pedagogice și a grupului de cursanţi.
Domeniul 2

Gestionarea, protejarea și partajarea resurselor digitale

Organizarea conţinutului digital și punerea sa la dispoziţia cursanţilor, părinţilor și altor profesori. Protejarea eficientă a conţinutului digital sensibil. Respectarea și aplicarea corectă a normelor privind confidenţialitatea și drepturile de autor. Înţelegerea utilizării și a creării licenţelor deschise și a resurselor educaţionale deschise, inclusiv alocarea adecvată a acestora.
Domeniul 2

Învăţare prin colaborare:

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a promova și a îmbunătăţi colaborarea dintre cursanţi. Facilitarea cursanţilor să utilizeze tehnologiile digitale în activitatea de colaborare, ca mijloc de îmbunătăţire a comunicării și colaborării și a dobândirii de cunoștinţe prin colaborare.
Domeniul 3

Învăţare autoreglată:

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a sprijini învăţarea autoreglată de către cursanţi, adică pentru a le permite cursanţilor să planifice, să monitorizeze și să reflecteze asupra propriei lor învățări, să pună la dispoziţie dovezi ale progresului lor, să împărtășească ideile lor și să găsească soluţii creative.
Domeniul 3

Strategii de evaluare:

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru evaluarea formativă și sumativă. Consolidarea diversităţii și a relevanţei formatelor și abordărilor de evaluare.
Domeniul 4

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Primul rezultat al proiectului, Detectorul nevoilor de formare permite formatorilor EFP să-și testeze competențele legate de abilitățile elementare enumerate mai sus și să obțină o cale de învățare personalizată în cel de-al doilea rezultat al proiectului, e-Curs de formare, unde fiecare dintre cele șase module corespunde uneia dintre aceste abilități.

Produse Intelectuale

IO1 – Detector nevoi de formare

Testați-vă competențele digitale folosind instrumentul bazat pe DigCompEdu dezvoltat de proiect. Aflați ce să învățați pentru a vă îmbunătăți expertiza.

IO2 – e-Curs de formare

Urmați calea care v-a fost recomandată sau alegeți liber ce să studiați. Obțineți un certificat care să ateste progresul dvs.

Conținutul este publicat sub următoarea licență:
Atribuire – Partajare în condiții similare 4.0 International (CC BY-SA 4.0)