Ce este DigCompEdu

DigCompEdu este un cadru de referință creat pe baze științifice, care ajută la definirea politicilor și care poate fi adaptat direct în vederea utilizării instrumentelor și programelor de formare regionale și naționale.
Cadrul DigCompEdu se adresează educatorilor de la toate nivelurile de educaţie, de la învăţământul preșcolar până la învăţământul superior și educaţia adulţilor, inclusiv educaţia și formarea generală și profesională, educaţia adresată celor cu nevoi speciale și contextelor de învăţare non-formale. Acesta își propune să pună la dispoziţie un cadru general de referinţă creatorilor de modele de competenţă digitală, adică Statelor Membre, guvernelor regionale, agenţiilor naţionale și regionale relevante, organizaţiilor educaţionale și organizaţiilor de formare profesională publice sau private.
Cadrul DigCompEdu își propune să surprindă și să descrie aceste abilităţi digitale specifice profesorilor, propunând 22 de abilităţi elementare organizate în 6 domenii:

Domeniul 1 se adresează mediului profesional în sens larg, adică utilizarea tehnologiilor digitale de către profesori în interacţiunile lor profesionale cu colegi, cursanţi, părinţi și alte părţi interesate, pentru dezvoltarea profesională proprie și pentru binele colectiv al organizaţiei.

Domeniul 2 abordează abilităţile necesare pentru utilizarea eficientă și responsabilă, pentru crearea și partajarea resurselor digitale pentru învăţare.

Domeniul 3 este dedicat gestionării și orchestrării utilizării tehnologiilor digitale în predare și în învăţare.

Domeniul 4 se referă la utilizarea strategiilor digitale pentru îmbunătăţirea evaluării.

Domeniul 5 se concentrează pe potenţialul tehnologiilor digitale pentru strategiile de predare și învăţare centrate pe cursant.

Domeniul 6 detaliază competenţele pedagogice specifice necesare pentru a facilita dobândirea de către cursanţi a competenţei digitale.

Cadrul pune la dispoziţie, de asemenea, un model de progres pentru a ajuta profesorii să își evalueze și să își dezvolte competenţa digitală.

Acesta descrie șase etape diferite prin care se dezvoltă în mod obișnuit competența digitală a unui profesor, astfel încât să îi ajute pe aceștia să identifice și să decidă cu privire la măsurile specifice pe care trebuie să le ia pentru a-și consolida competența în etapa în care se află în prezent.

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu