Οι εταίροι του έργου Digi4SME Digital Competences of VET Trainers for SME συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις 29 Απριλίου 2021. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω περιορισμών που προήλθαν από την πανδημία COVID-19, αλλά ο ενθουσιασμός και η προθυμία να εργαστούν για το έργο ήταν τόσο έκδηλη, σαν να είχαν συναντηθεί από κοντά.

Οι εναρκτήριες συναντήσεις έχουν πάντα μια πολύ γεμάτη ατζέντα, κατά την οποία πρέπει να καθοριστούν: γίνεται παρουσίαση των στρατηγικών διαχείρισης, διάχυσης και αξιολόγησης από τους υπεύθυνους εταίρους και σε βάθος ανάλυση του έργου για να διασφαλιστεί ότι θα προγραμματιστούν εγκαίρως όλες οι δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει όταν οι εταίροι του έργου εργάζονται από κοινού για τα αποτελέσματα του έργου και όταν καθορίζουν ποιος κάνει τι.

Οι εναρκτήριες συναντήσεις, αν και στην πραγματικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό όλων των συναντήσεων συμπράξεων, είναι γεμάτες θετική ενέργεια, μια συναρπαστική ενέργεια που διαρκεί με την πάροδο του χρόνου.