Diciannove Società Cooperativa

Το Diciannove società  cooperativa ιδρύθηκε το 2005 ως συνεταιριστική εταιρεία ΤΠΕ,  επικεντρώνεται στην υποστήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά θέματα και δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, παρέχοντας λύσεις σε υγειονομικά και κοινωνικά τμήματα σε 3 περιφερειακά τμήματα υγείας και στο Εθνικό Υπουργείο της εκπαίδευσης.

Το Diciannove μετρά 10 μέλη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Τόσο τα μέλη, όσο και οι συνεργάτες του Diciannove έχουν τεράστια εμπειρία στην παρέμβαση στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, με ενήλικες καθώς και με νέους, σε διαφορετικά θέματα όπως η διαπολιτισμική ένταξη, η κοινωνική ένταξη, η ισορροπία εργασίας-ζωής, η εφαρμογή εργαλείων ΤΠΕ στην υγεία, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές πολιτικές.

Η διαχείριση έργων τόσο σε τοπικό, περιφερειακό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μέρος του βασικού οργανισμού, καθώς και  οι συνεργασίες με κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την παροχή μαθημάτων στην ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.

Όλες οι συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το ISO 9001: 2015.

Το Diciannove είναι επίσης πιστοποιημένο από το Family Audit, το ιταλικό τυποποιημένο πιστοποιητικό για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στη διαχείριση και τις υπηρεσίες.

Η αποστολή της Diciannove είναι να παρέχει, χρησιμοποιώντας κυρίως ελεύθερο λογισμικό, μια δυναμική και ευέλικτη προσέγγιση στις ΤΠΕ και τις ανάγκες της κοινωνίας, εξαιρετικά προσαρμοσμένες λύσεις Διαδικτύου, δυναμικές εφαρμογές, ηλεκτρονική μάθηση, εγγυημένη ασφάλεια δεδομένων, πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Οι προγραμματιστές της Diciannove είναι έμπειροι στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον εντοπισμό και την ανάπτυξη λογισμικού.

Η εταιρεία είναι επίσης πάροχος φιλοξενίας και διαχειρίζεται τη δική της εικονική υποδομή βασισμένη σε Linux.

Ιστοσελίδα: 19.coop

CWEP – Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Poland)

Ο οργανισμός λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2004 διεξάγοντας δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη και προώθηση της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής έρευνας και παροχής συμβουλών, κατάρτισης, εκδόσεων, μάρκετινγκ, συμβουλευτικής και διαφήμισης. Η CWEP παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω της υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους και προγραμμάτων κατάρτισης. Αναλαμβάνει επίσης συμβουλευτική και υποστήριξη για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στον τομέα των επιστημών, ιδιαίτερα στη δέσμευση για ερευνητικά έργα και διεξάγει τη δική του κοινωνική ανάλυση.

Η CWEP συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας) υλοποιώντας από κοινού έργα που απευθύνονται σε νέους, εκπαιδευόμενους και επιχειρηματίες.

Ιστοσελίδα: Σχετικά με τον Οργανισμό – CWEP

KAINOTOMIA & SIA EE- (Λάρισα, Ελλάδα)

Η KAINOTOMIA είναι ένα Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα ανθρώπων με εμπειρία και δια βίου δέσμευση στο θέμα της μάθησης.

Ο στόχος του κέντρου KAINOTOMIA είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε νέους, άνεργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες) , για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την προώθηση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα.

Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρίας σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η αντίληψη των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία αγορά. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

Ιστοσελίδα: https://kainotomia.com.gr/en/european-training-programs/

FyG Consultores

Η FyG Consultores (FYG) είναι μια ιδιωτική, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εταιρεία, πρωτοπόροι στη συν-δημιουργία με εταιρείες, ενήλικες και νέους για την εκπαίδευση καινοτόμων ιδεών, δημιουργίας επιχειρήσεων, βασικών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητικής, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων. Η FyG ενεργεί ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη ενηλίκων που αναζητούν νέες ευκαιρίες, βοηθώντας τους ναενταχθούν, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Η FyG έχει εμπειρία στο να διενεργεί ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για εταιρείες, επιχειρηματίες, νέους επιχειρηματίες, επίσης με άτομα από μειονεκτικές ομάδες. Λειτουργεί ως ένας οργανισμός που παρέχει καθοδήγηση για σταδιοδρομία, επαγγελματική συμβουλευτική και υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας για ανέργους όπως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και ενημέρωση.

Ιστοσελίδα: www.fygconsultores.com

PCC Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο / Krajowa Izba Gospodarcza 

Το Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο (PCC) που ιδρύθηκε το 1990 είναι το μεγαλύτερο οικονομικό ίδρυμα αυτοδιοίκησης στην Πολωνία. Στο επιμελητήριο ανήκουν πάνω από 154 επιχειρηματικοί οργανισμοί.

Το PCC προωθεί την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Οι εκπαιδεύσεις και τα συνέδριά μας ενθαρρύνουν την εφαρμογή υψηλότερων προτύπων επιχειρηματικής ηθικής. Τα τελευταία 10 χρόνια ολοκληρώσαμε σχεδόν 50 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από κονδύλια της ΕΕ που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

To PCC ενδιαφέρεται για επιχειρηματίες σε διεθνή κλίμακα. Το PCC είναι μέλος της EUROCHAMBRES, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων, η οποία ομαδοποιεί τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά Επιμελητήρια και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) στο Παρίσι. Η PCC συνεργάζεται επίσης με τους μεγαλύτερους παγκόσμιους εθνικούς οργανισμούς.

Το PCC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσει τη διεθνή αναγνώριση της Πολωνίας. Το PCC γνωρίζει τις δυνατότητες που θα έχουν οι πολωνικές εταιρείες στις διεθνείς αγορές εάν η Πολωνία γίνει πιο θετική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το PCC διοργανώνει εθνικές εκθέσεις (Ανόβερο, Aichi), προσκαλεί επιχειρηματίες σε διεθνές εμπόριο, εκθέσεις, εμπορικές αποστολές, οικονομικά φόρουμ, πολυμερείς και διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις και άλλα έργα.

Ιστοσελίδα: https://kig.pl/

LABC

Η LABC είναι μια εταιρεία που εδρεύει στο Τορίνο (IT). Η LABC στοχεύει να μοιραστεί και να αξιοποιήσει την εμπειρία των επαγγελματιών στον τομέα της ατομικής και κοινοτικής ευεξίας, της ομαδικής εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της επανένταξης στην αγορά εργασίας και της διαχείρισης έργων.

Η LABC είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης, που υιοθετεί και μοιράζεται τις αρχές:

– συνεργατική μάθηση: ανταλλάσσουμε, βελτιώνουμε και μοιραζόμαστε εμπειρίες, πόρους και δεξιότητες, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις διεθνείς και διατροπικές συνεργασίες, να αναπτύξουμε και να μεταφέρουμε μεθοδολογίες και πρακτικές

– δημιουργικότητα: καθιερώνουμε, υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε την ικανότητα δημιουργίας, δημιουργίας και παραγωγής νέων ψυχολογικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών εργαλείων, μοντέλων και πρακτικών, με σκοπό να τα διαδώσουμε ελεύθερα σε όλη την κοινότητα

Η LABC είναι ενεργή και έμπειρη σε:

# εργασία φροντίδας, ατομική και κοινοτική ευημερία μέσω ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, όπως ομαδικές συνεδρίες εργασίας, εποπτεία, εκπαίδευση, συμβουλευτική για τη διαχείριση, διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων

# Εκπαίδευση και έρευνα με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων αφιερωμένων στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων και των παραληπτών σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε ψυχολογικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς.

Ιστοσελίδα: www.labcentro.it

Engineering Ludor

Η Ludor Engineering είναι μια εταιρεία μηχανικής με έδρα τη Ρουμανία, αφιερωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της μηχανολογίας και του σχεδιασμού, της ανάπτυξης προϊόντων, της δημιουργίας πρωτοτύπων και των συνεργατικών έργων της ΕΕ. Διαθέτει επίσης εμπειρία στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, drone, ψηφιακή ηλεκτρονική κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα της επιστημονικής τους δραστηριότητας ή / και της άμεσης εμπειρίας τους με ευρωπαϊκά έργα, τα μέλη του προσωπικού μας έχουν εμπειρία σε πολλούς τομείς, όπως Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανία 4.0, Τρισδιάστατη Εκτύπωση, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Τεχνολογία Drone, διδασκαλία STEM, Ανάπτυξη προϊόντων, Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, τεχνική εκπαίδευση κ.λπ. Η Ludor Engineering έχει άμεση εμπειρία συμμετοχής σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Εκτός από τη δική μας τεχνογνωσία και τη διαχείριση έργων, μπορούμε να βασιστούμε σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, σχολείων, ιδιωτικών εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.ludoreng.com