W dniach 15-16 października w Walencji (Hiszpania) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu.

Było to pierwsze spotkanie na żywo wszystkich partnerów! Wydarzenie zostało zorganizowane w siedzibie FyG Consultores z udziałem przedstawicieli następujących organizacji partnerskich:

  • Krajowa Izba Gospodarcza (Polska)
  • Diciannove Società Cooperativa – Lider Projektu (Włochy)
  • CWEP – Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska)
  • FyG Consultores (Hiszpania)
  • LABC (Włochy)
  • Ludor Engineering (Rumunia)

Dodatkowo w formie online w tym wydarzeniu uczestniczyła KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja).

Spotkanie poświęcone było bieżącym działaniom w projekcie, w szczególności: komunikacji z beneficjentami, analizie bieżących działań – IO1 i IO2, identyfikacji wizualnej i raportowaniu.

Drugiego dnia spotkania rozmawialiśmy o promocji projektu, tworzeniu materiałów wizualnych i reklamie w mediach społecznościowych.

Kolejne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Warszawie w marcu 2022 roku.

Nie możemy czekać!