Wprowadzone przez annina

Multiplier Event in Larissa, Greece

On Friday 31 March 2023, KAINOTOMIA organized the Multiplier Event of the Digi4SME project. The ME aimed at sharing with the target groups and any stakeholders both the IO1: Training Needs Detector and the IO2: Training e-course developed throughout the project and, thus, at increasing the project’s visibility. The ME was held as an one-day […]

Second Multiplier Event in Spain

After the resounding success of the first Multiplier in Spain, FYG held a second event at the Escuela Profesional Xavier in Valencia (Spain). This event was held on the 29th of March 2023 and 20 people who belong to the Digi4SME target group attended it. This event was useful to show the results of the […]

Wydarzenie upowszechniające w Rzeszowie

CWEP zorganizowało wydarzenie upowszechniające w ramach projektu Digi4SME 28 marca w Rzeszowie. Wydarzenie, w którym wzięło udział 34 lokalnych i regionalnych interesariuszy, rozpoczęło się od krótkiego opisu projektu i programu Erasmus+. Przed przejściem wydarzenia do części głównej zaprezentowano również partnerów projektu. W części głównej oba Dorobki Intelektualne zostały zaprezentowane uczestnikom wydarzenia. Wykrywacz potrzeb szkoleniowych i […]

Wydarzenie upowcheniające w Turynie

W dniu 29 marca 2023 r. na via Carlo Alberto, 22/A w siedzibie Immaginazione e Lavoro, centrum szkolenia zawodowego w Turynie (Piemont, Włochy). 20 uczestników należało do różnych kategorii zainteresowanych wynikami projektu, takich jak trenerzy VET, edukatorzy, freelancerzy, trenerzy, eksperci ds. komunikacji i marketingu cyfrowego, a także właściciele lokalnych małych firm, a także inni profesjonaliści […]

Wydarzenie upowszechniające projektu w Genui

W wydarzeniu upowszechniającym projekty, zorganizowanym przez Diciannove w Genui w dniu 17 marca 2023 r., wzięło udział wielu profesjonalistów. Nie tylko ośrodki szkolenia zawodowego, ale także wielu nauczycieli i freelancerów. Znajomość własnego poziomu umiejętności cyfrowych i posiadanie przydatnych narzędzi to dla wielu konieczność. Podczas prezentacji projektu i wyników szeroko omówiono nieznany wielu DigCompEdu i wywiązała […]

Ostatnie spotkanie partnerów projektu w Genui, 21-22 marca 2023 r.

Diciannove z radością gościło partnerów na ostatnim spotkaniu. Atmosfera w tej współpracy była dobra od samego początku, ale po dwóch latach wspólnej pracy jest to spotkanie starych przyjaciół. W partnerstwie, nigdy nie brakowala ducha wspołpracy, a zadania były wykonywane sprawnie i z wielkim pragnieniem doprowadzenia projektu do pomyślnego zakończenia. Podczas tego półtoradniowego spotkania projekt został […]

Wydarzenie upowszechniające DIGI4SME w Warszawie

Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała w dniu 17 marca w Warszawie w siedzibie KIG wydarzenie multiplikacyjne projektu Digi4SME. W wydarzeniu wzięło udział 22 lokalnych i regionalnych interesariuszy i przedsiębiorców. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Jerzego Drożdża, Dyrektora Działu Współpracy z Zagranicą oraz prezentacją z krótkim opisem projektu i samego programu Erasmus+, jednocześnie przedstawiono główne założenia DigiCompEdu. […]

Wydarzenie rozpowszechniające DIGI4SME w Hiszpanii

Wydarzenie rozpowszechniające Digi4SME odbyło się w Hiszpanii, zorganizowane przez FYG Consultores dnia 2 marca 2023 roku w Espacio Hoku (Walencja, Hiszpania). W związku z końcem okresu realizacji projektu, to wydarzenie zostało zorganizowane jako wydarzenie końcowe, w którym wzięła udział grupa docelowa projektu. Głównym celem tego wydarzenia było zwiększenie widoczności projektu oraz udostępnienie wyników osiągniętych w […]

Wydarzenie rozpowszechniające DIGI4SME w Rumunii

Wydarzenie rozpowszechniające Digi4SME odbyło się w Rumunii zorganizowane przez firmę Ludor Engineering dnia 25 lutego 2023 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Tehnopolis w Iasi, Rumunia. Głównymi celami wydarzenia było zwiększenie świadomości o projekcie oraz rozpowszechnienie i przekazanie interesariuszom Wyników Intelektualnych IO1 i IO2 w celu dalszego wykorzystania i zrównoważenia, a także w celu wzmocnienia lokalnej sieci […]

Podnoszenie kompetencji cyfrowych trenerów zawodowych zgodnie z DigCompEdu

Partnerstwo ma przyjemność ogłosić zrealizowane wyniki projektu. Projekt DIGI4SME przyczynia się do wzrostu kompetencji cyfrowych trenerów VET prowadzących szkolenia dla MŚP, zgodnie z programem DigCompEdu, poprzez dwa rezultaty: IO1 – Detektor potrzeb szkoleniowych: narzędzie udostępnione trenerom VET w celu określenia ich przygotowania w zakresie 6 podstawowych kompetencji DigCompEdu zidentyfikowanych w ramach projektu. IO2 — e-kurs […]