Η τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην ωραία και φιλική έδρα του Πολωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία. Ήταν μια πολύ γόνιμη συνάντηση όπου είχαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για τα αποτελέσματα του έργου.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης, κάναμε μια γενική επισκόπηση του έργου και αναλύσαμε τη δουλειά που έγινε σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων.

Τη δεύτερη μέρα, συζητήσαμε τις επόμενες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν όσον αφορά τη διάδοση, την ποιότητα, τη διαχείριση και τη βιωσιμότητα του έργου. Αξιολογήσαμε επίσης τη συμμετοχή των ομάδων-στόχων και των ενδιαφερομένων.