Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Było to bardzo owocne spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję kontynuować wspólną pracę nad rezultatami projektu.

W pierwszym dniu spotkania dokonaliśmy ogólnego przeglądu projektu i przeanalizowaliśmy prace wykonane nad rezultatami projektu, a także zaplanowaliśmy kolejne kroki.

Drugiego dnia omawialiśmy kolejne działania, które należy podjąć w zakresie upowszechniania, jakości, zarządzania i stabilności projektu. Oceniliśmy także zaangażowanie grup docelowych i interesariuszy.