Η Diciannove ήταν στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει τους εταίρους στην τελευταία συνάντηση.
Η ατμόσφαιρα σε αυτή την εταιρική σχέση ήταν καλή από την αρχή, αλλά μετά από δύο χρόνια συνεργασίας είναι σαν μια επανένωση παλιών φίλων. Το πνεύμα συνεργασίας δεν έλειψε ποτέ και οι εργασίες έγιναν γρήγορα και με μεγάλη επιθυμία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Κατά τη διάρκεια αυτής της μιάμισης ημέρας, το έργο αναλύθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος και, αφού σχεδιάστηκαν τα τελευταία βήματα, οι εταίροι αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλον.