Διοργανώθηκε συνάντηση διάρκειας μιάμισης ημέρας στη Λάρισα στην Ελλάδα για τους εταίρους του έργου Digi4SME.

Στις 19 Σεπτεμβρίου αναλύσαμε τα αποτελέσματα των δύο αποτελεσμάτων του έργου και σχεδιάσαμε τη φάση των δοκιμών που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα εμπλέκει 210 εκπαιδευτές στις πέντε χώρες της σύμπραξης.

Η μισή ημέρα συνάντησης στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη στη διάδοση και την αξιολόγηση του έργου, προκειμένου να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτές για τη χρήση των ποιοτικών  αποτελεσματαων του έργου.

Ευχαριστούμε το KAINOTOMIA για την υπέροχη φιλοξενία και όλους τους συμμετέχοντες για το πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης.