Spotkanie z projektu Digi4SME odbyło się w Larissie, w Grecji i trwało 1,5 dnia.

19 września przeanalizowaliśmy dwa rezultaty projektu i zaplanowaliśmy fazę testowania, która rozpocznie się w październiku i obejmie 210 trenerów w pięciu krajach partnerskich.

Pół dnia 20 września poświęcone było upowszechnianiu i ewaluacji projektu, aby dotrzeć do jak największej liczby trenerów z rezultatami o odpowiedniej jakości.

Dziękujemy firmie KAINOTOMIA za miłą gościnę i wszystkim uczestnikom za ducha współpracy i współdziałania.