Οι δοκιμές των αποτελεσμάτων είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή ενός έργου- η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από την ομάδα-στόχο χρησιμεύει για την παροχή ενός αποτελέσματος υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικτυακής συνάντησης, οι εταίροι έκαναν απολογισμό αυτής της φάσης και συμφώνησαν τις προθεσμίες.
Η διοργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη, οπότε οι εταίροι εργάστηκαν για την προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών και προετοίμασαν την απαραίτητη τεκμηρίωση για την τελική έκθεση.