Testowanie wyników jest ważnym momentem w cyklu projektu; otrzymywana opinia od grupy docelowej służy dostarczeniu ostatecznego wyniku dobrej jakości. Podczas tego wirtualnego spotkania partnerzy dokonali bilansu tej fazy i ustalili terminy następnych zadań. Organizacja wydarzeń promujących  również była omawiana, więc partnerzy pracowali nad przygotowaniem wytycznych i omawiali niezbędną potrzebną dokumentację do stworzenia  raportu. Partnerzy spotkają się w Genui na ostatnim spotkaniu 21 i 22 marca 2023 roku.