CWEP zorganizowało wydarzenie upowszechniające w ramach projektu Digi4SME 28 marca w Rzeszowie. Wydarzenie, w którym wzięło udział 34 lokalnych i regionalnych interesariuszy, rozpoczęło się od krótkiego opisu projektu i programu Erasmus+. Przed przejściem wydarzenia do części głównej zaprezentowano również partnerów projektu.

W części głównej oba Dorobki Intelektualne zostały zaprezentowane uczestnikom wydarzenia. Wykrywacz potrzeb szkoleniowych i e-kurs szkoleniowy zostały opisane pod kątem ich roli w podnoszeniu kwalifikacji trenerów VET w zakresie kompetencji cyfrowych prowadzących szkolenia dla MŚP. Po prezentacji na ekranie odbyła się sesja demonstracyjna na żywo, podczas której zaprezentowano oba narzędzia. Ta sesja była interaktywna, ponieważ osoby z widowni dzieliły się swoimi opiniami i zadawały pytania podczas prezentacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki promujące projekt Digi4SME i byli bardzo pozytywnie nastawieni do wykorzystania obu narzędzi w swojej przyszłej pracy.

Wydarzenie upowszechniające zakończyło się sesją opinii, która potwierdziła, że oba produkty pracy intelektualnej zostały dobrze przyjęte przez publiczność. Krótka sesja networkingowa pozwoliła uczestnikom na wymianę doświadczeń i kontaktów. Podsumowując, Multiplier Event został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników.