Η CWEP διοργάνωσε μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση για το έργο Digi4SME στις 28 Μαρτίου στο Ζέσουφ της Πολωνίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 34 τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και ξεκίνησε με μια σύντομη περιγραφή του έργου και του προγράμματος Erasmus+. Παρουσιάστηκαν επίσης οι εταίροι του έργου πριν η εκδήλωση περάσει στο κύριο μέρος της.

Στο κύριο μέρος, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης και τα δύο πνευματικά αποτελέσματα. Ο Ανιχνευτής Αναγκών Κατάρτισης και το Ηλεκτρονικό Μάθημα Κατάρτισης περιγράφηκαν όσον αφορά τον ρόλο τους στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών ΕΕΚ που παρέχουν κατάρτιση σε ΜμΕ στις ψηφιακές ικανότητες. Την προβολή στην οθόνη ακολούθησε μια ζωντανή συνεδρία επίδειξης στην οποία παρουσιάστηκαν και τα δύο εργαλεία. Αυτή η συνεδρία ήταν διαδραστική, καθώς τα άτομα από το ακροατήριο μοιράστηκαν τα σχόλιά τους και έκαναν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν φυλλάδια για την προώθηση του έργου Digi4SME και ήταν πολύ θετικοί στο να χρησιμοποιήσουν και τα δύο εργαλεία στη μελλοντική τους εργασία.

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση έκλεισε με μια συνεδρία ανατροφοδότησης και επιβεβαίωσε ότι και τα δύο πνευματικά αποτελέσματα έτυχαν καλής υποδοχής από το ακροατήριο. Μια σύντομη συνεδρία δικτύωσης επέτρεψε στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν τις εμπειρίες και τις επαφές τους. Συνολικά, η πολλαπλασιαστική εκδήλωση αξιολογήθηκε εξαιρετικά θετικά από όλους τους συμμετέχοντες.