Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το KAINOTOMIA διοργάνωσε την πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου Digi4SME. Η εκδήλωση είχε ως στόχους να μοιραστεί με τις ομάδες-στόχους και κάθε ενδιαφερόμενο τόσο το IO1, τον Ανιχνευτή Αναγκών Κατάρτισης όσο και το IO2, το Ηλεκτρονικό μάθημα κατάρτισης, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, και, ως εκ τούτου, να αυξήσει την προβολή του έργου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μίας ημέρας και την παρακολούθησαν 20 εκπρόσωποι των ομάδων-στόχων του έργου, δηλαδή εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ, εργαζόμενοι των ΜΜΕ και άλλοι επαγγελματίες. Οργανώθηκε σε δύο συνεδρίες κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, μια πρωινή και μια απογευματινή. Ο Στέργιος Σαμαράς και η Αθηνά Παπανδρέου, διαχειριστές έργων που εργάζονται για το KAINOTOMIA, ηγήθηκαν του πάνελ της εκδήλωσης. Μετά τις εγγραφές και το καλωσόρισμα, η πρωινή συνεδρία της εκδήλωσης ξεκίνησε με μια γενική παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ και συνεχίστηκε με μια γενική επισκόπηση του έργου. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στους παρευρισκόμενους τα δύο πνευματικά αποτελέσματα του έργου (IOs), οι οποίοι ενθαρρύνθηκαν να τα περιηγηθούν καθώς και να τα χρησιμοποιήσουν. Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, η απογευματινή συνεδρία ξεκίνησε με την παρουσίαση του πλαισίου DigiCompEdu στο ακροατήριο, η οποία έδωσε το έναυσμα για τη συνακόλουθη συζήτηση σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται η σύγχρονη αγορά εργασίας και οι ΜμΕ. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Μετά από μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως έδειξε η αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες.