Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης στην Ισπανία, η FYG διοργάνωσε μια δεύτερη εκδήλωση στο Escuela Profesional Xavier στη Βαλένθια (Ισπανία). Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2023 και την παρακολούθησαν 20 άτομα που ανήκουν στην ομάδα-στόχο του Digi4SME. Η εκδήλωση αυτή ήταν χρήσιμη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στους εκπαιδευτές του κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνέβαλε στη δημιουργία μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την πλατφόρμα του έργου.