Partnerstwo ma przyjemność ogłosić zrealizowane wyniki projektu.

Projekt DIGI4SME przyczynia się do wzrostu kompetencji cyfrowych trenerów VET prowadzących szkolenia dla MŚP, zgodnie z programem DigCompEdu, poprzez dwa rezultaty:

IO1 – Detektor potrzeb szkoleniowych: narzędzie udostępnione trenerom VET w celu określenia ich przygotowania w zakresie 6 podstawowych kompetencji DigCompEdu zidentyfikowanych w ramach projektu.

IO2 — e-kurs szkoleniowy: otwarte zasoby edukacyjne podzielone na 6 modułów szkoleniowych, które pogłębiają 6 z 22 podstawowych kompetencji zidentyfikowanych w 6 obszarach DigCompEdu.

Podstawowe kompetencje i odpowiadające im moduły to:

M1: Profesjonalne zaangażowanie: Profesjonalna współpraca

M2: Zasoby cyfrowe: Tworzenie i modyfikowanie

M3: Zasoby cyfrowe: zarządzanie, ochrona, udostępnianie

M4: Nauczanie i uczenie się: Uczenie się oparte na współpracy

M5: Nauczanie i uczenie się: Samoregulacja uczenia się

M6: Ocena: Strategie oceny

 

Wykrywacz potrzeb szkoleniowych oraz e-kurs szkoleniowy są dostępne online pod adresem: https://training.digi4sme.eu

Aby uzyskać dostęp, musisz się zarejestrować, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail, dzięki czemu będziesz mógł monitorować swoje postępy.

Aby pomóc mniej doświadczonym użytkownikom, dostępne są dwa samouczki wideo, które poprowadzą ich krok po kroku.