Evenimentul de multiplicare Digi4SME a fost organizat în Spania de FYG Consultores pe 2 martie 2023, la Espacio Hoku (Valencia, Spania). Având în vedere că perioada de implementare a proiectului se apropie de sfârșit, acest eveniment a fost organizat ca un eveniment final care a beneficiat de participarea celor din publicului țintă al proiectului. Obiectivul principal al acestui eveniment a fost creșterea vizibilității proiectului și prezentarea rezultatelor obținute în cadrul IO1 și IO2.
În urma diseminării informațiilor despre eveniment, un număr de 20 de persoane au luat parte la acest eveniment. Aceste persoane reprezintă publicul țintă al proiectului, deoarece profilurile lor corespund furnizorilor de educație și formare profesională, agențiilor de formare, IMM-urilor, asociațiilor profesionale, autorități publice, ONG-uri, universități și alți profesioniști, autorități publice, ONG-uri, universități și alți profesioniști, autorități publice, ONG-uri, universități și alți profesioniști.
Pe parcursul evenimentului, au fost abordate subiecte legate de Digi4SME și au fost prezentate obiectivele și rezultatele sale, modul de utilizare a rezultatelor, cadrul DigCompEdu, programele Erasmus+ și dezvoltarea competențelor digitale în IMM-uri.