Wydarzenie rozpowszechniające Digi4SME odbyło się w Hiszpanii, zorganizowane przez FYG Consultores dnia 2 marca 2023 roku w Espacio Hoku (Walencja, Hiszpania). W związku z końcem okresu realizacji projektu, to wydarzenie zostało zorganizowane jako wydarzenie końcowe, w którym wzięła udział grupa docelowa projektu. Głównym celem tego wydarzenia było zwiększenie widoczności projektu oraz udostępnienie wyników osiągniętych w ramach IO1 i IO2.
Po rozpowszechnieniu informacji o wydarzeniu, wzięło w nim udział ogółem 20 osób. Osoby te reprezentują grupę docelową projektu, ponieważ ich profile odpowiadają dostawcom edukacji zawodowej, agencjom szkoleniowym, MŚP, stowarzyszeniom branżowym, władzom publicznym, organizacjom pozarządowym, uniwersytetom i innym profesjonalistom. Podczas całego wydarzenia przedstawiono tematy związane z Digi4SME, jego celami i wynikami, sposobami wykorzystania rezultatów projektu, ramami DigCompEdu, programami Erasmus+ oraz rozwojem kompetencji cyfrowych w MŚP.