Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου Digi4SME πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία από την FYG Consultores στις 2 Μαρτίου 2023, στο Espacio Hoku (Βαλένθια, Ισπανία). Καθώς η περίοδος υλοποίησης του έργου πλησιάζει προς το τέλος του, η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε ως τελική ενέργεια που προσμετρήθηκε με τη συμμετοχή του κοινού-στόχου του έργου. Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του του έργου και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα ΙΟ1 και ΙΟ2 που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιό του.
Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών της εκδήλωσης, συνολικά 20 άτομα συμμετείχαν σ’ αυτήν. Τα άτομα αυτά αντιπροσωπεύουν το κοινό-στόχο του έργου, δεδομένου ότι το προφίλ τους αντιστοιχεί σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμούς κατάρτισης, ΜμΕ, εμπορικές ενώσεις, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και άλλους επαγγελματίες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με το έργο Digi4SME, τους στόχους και τα αποτελέσματά του, τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων του, το πλαίσιο DigCompEdu, τα προγράμματα Erasmus+ και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στις ΜμΕ.