Wydarzenie rozpowszechniające Digi4SME odbyło się w Rumunii zorganizowane przez firmę Ludor Engineering dnia 25 lutego 2023 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Tehnopolis w Iasi, Rumunia. Głównymi celami wydarzenia było zwiększenie świadomości o projekcie oraz rozpowszechnienie i przekazanie interesariuszom Wyników Intelektualnych IO1 i IO2 w celu dalszego wykorzystania i zrównoważenia, a także w celu wzmocnienia lokalnej sieci organizacji dla możliwych przyszłych współprac. Wydarzenia uczestniczyło 25 przedstawicieli lokalnych grup docelowych (dostawcy edukacji zawodowej, agencje szkoleniowe, MŚP, stowarzyszenia branżowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety i inni profesjonaliści). Program obejmował przegląd projektu Digi4SME i jego Wyników Intelektualnych, sesję z lokalnym ekspertem ds. MŚP / szkoleń, promocję programu Erasmus+ oraz dyskusje na temat znaczenia kompetencji cyfrowych dla MŚP oraz rozwoju osobistego. Ponadto, uczestnicy brali udział w interaktywnym warsztacie szkoleniowym dotyczącym zastosowania produktów i metodyk projektu oraz dostarczyli informacji zwrotnych na temat wyników projektu.