Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου Digi4SME πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία από την Ludor Engineering στις 25 Φεβρουαρίου 2023 στο Tehnopolis Science & Technology Park στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Οι κύριοι στόχοι της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για το έργο και η διάδοση και προώθηση των πνευματικών αποτελεσμάτων (IO1 και IO2) στους ενδιαφερόμενους για την περαιτέρω αξιοποίηση και βιωσιμότητά τους, καθώς και η ενίσχυση ενός τοπικού δικτύου οργανισμών για πιθανές μελλοντικές συνεργασίες.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι τοπικών ομάδων-στόχων (πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμοί κατάρτισης, ΜμΕ, εμπορικές ενώσεις, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, πανεπιστήμια και άλλοι επαγγελματίες).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκόπηση του έργου Digi4SME και των πνευματικών αποτελεσμάτων του, συζήτηση με έναν τοπικό εμπειρογνώμονα σε θέματα ΜμΕ και κατάρτισης, προώθηση του προγράμματος Erasmus+ και συζητήσεις σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών ικανοτήτων για μια ΜμΕ και για την προσωπική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των προϊόντων και των μεθοδολογιών του έργου και παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου.